Колко от вас знаят за Млечният път? Естествено, има си научно обяснение за него, но е много по-интересно да разберем някоя митологична история. Ето например, в деня на раждането на Херкулес, Зевс, толкова бил зарадван, че най-красивата смъртна жена Алкмена му е родила син, че предопределил, че той ще стане най-известният герой на цяла Гърция.