Както в приказките и баба Вида започва от „преди много много години“. Имало двама братя и две сестри – Гъмзо, Коста, Кула и Вида. Те не могли да живеят заедно, защото постоянно се карали. Един ден, след като провели дълъг разговор, решили да се разделят и всеки да си построи град. По реда си –