Млечният път – няколко легенди за неговото създаване.

Колко от вас знаят за Млечният път?

млечният път легенда
Естествено, има си научно обяснение за него, но е много по-интересно да разберем някоя митологична история. Ето например, в деня на раждането на Херкулес, Зевс, толкова бил зарадван, че най-красивата смъртна жена Алкмена му е родила син, че предопределил, че той ще стане най-известният герой на цяла Гърция. Зевс веднага пратил бог Хермес да вземе Херкулес и да го донесе на Олимп, за да бъде закърмен от великата богиня Хера. Хермес взел Херкулес и го отнесъл на Олимп без никой да разбере. По това време богинята Хера спяла под една разцъфнала магнолия. Хермес тихо поставил Херкулес на гърдите и, които жадно започнал да суче от тях. Бързо обаче след това Хера се събудила и отблъснала малкият Херкулес. Така тя го намразила още от първият ден, а млякото което се разсипало когато го ударила, образувало млечният път.

Няма как да се учудите, че има легенда за Млечният път още от времето на гърците.

Те също са имали интерес към звездите, но ето какво гласи нашата версия за Млечният път.
През една люта зима, дебел сняг затрупал всичко наоколо. Един сиромах свършил храната за воловете. Чудил се с дни наред от къде да вземе малко слама за да не умрат от глад.
В една от студените нощи, той взел един кош и отишъл у кръстника си, които имал много слама. Предпазливо напълнил коша си и тръгнал без да бъде усетен от никога. Но в тъмнината, той не видял, че кошът бил продънен и от коша падала сламка по сламка, които образували диря до домът му. Когато се прибрал, що да види – сламата я няма.

Вижте също – Планината вдъхновила много фотографии.

Съмнало се, кръстникът отишъл да наскубе малко слама за добитъка и що да види – някой е крал. Намерил дирята от слама, проследил я, стигнал до къщата на кумеца си и започнал да му се кара. Защо не е поискал, защо е откраднал, а кумецът му отвърнал:
– Не съм крал.
Хванал го кръстникът за ръката и го извел навън, показал му дирята и казал:
– Нека тая крадена слама се запали и никога да не гасне, за да се помни, че от кръстник не трябва да се краде.
Запалила се сламата и от тогава до ден днешен се нарича кумовата слама. Кумовата слама – Млечният път.