Още легенди и предания – Легенда за Каменната сватба

Искате ли още легенди и предания?

Скалният феномен, наречен „Каменна сватба“, се намира до село Зимзелен, на няколко километра източно от Кърджали. Скалните образувания се простират на площ от около 40 декара и представляват чудна гледка.
Формирането на тази природна композиция е започнало преди 40 млн. години, когато Източните Родопи са били дъното на топло, плитко море, разтърсвано от непрекъсната вулканична дейност.

каменна сватба


От утаената вулканична пепел и скални късове са се образували красиви скали – риолитови туфи. След оттеглянето на морето, в следствие на вертикални движения на земната кора те са издигнали и били изложени на действията на природата.

Може би всички тези легенди и предания не ви стигат?

Различни минерали в скалата са причина и за разнообразните цветове и нюанси. Така се оформил този чуден природен феномен, който е обявен за защитен обект през 1974 г.
Името „Каменна сватба“ е дадено , заради няколко скални къса, оформящи една група, която, с известно въображение, може да се оприличи на група хора. Известни две легенди за този феномен.

Вижте също – Пирин – Планината вдъхновила много фотографии.

Първата гласи, че сватбарите и младоженците били вкаменени от Бог, защото свекърът го ядосал с нечестивите си помисли към младата булка, а втората легенда гласи, че имало старо народно поверие, че лицето на булката не трябвало да се вижда по време на сватбата. Но духнал силен вятър, отвял булото и лицето на младата жена било видяно от всички. За наказание природните сили наказали всички присъстващи и те са вкаменили. Колко по-страшни могат да бъдат родните легенди и предания? Говорим за едни скали, а само тези две легенди ни карат да се уплашим.Източник – Митове