Има ли в България хайдушко съкровище? – Amazingbulgaria.net

Колко от вас вярват, че може да има хайдушко съкровище точно под носа ви?

хайдушко съкровище
Смята се, че в България има много заровени съкровища, откраднати от хайдути. Естествено, всичко е легенди, но може би някъде между легендите, лежи злато. Биват скрити в планини, поля, местности, които е много малко вероятно да бъдат набелязани като скривалища за подобни съкровища.

Хайдутите не били разпитвани много, затова и съкровищата биват забравени. Вероятно родните гори, планини и поля са пълни с крадено злато. Поверието гласи, че едно голямо хайдушко съкровище е на Вълчан войвода. Единствено за него се знае обаче, че се намира някъде около Котел и според легендата, то може да се изрови само около Гергьовден. По това време на годината иманярите тръгват да го търсят.

Хайдушко съкровище във всяка гора?

Панайот Хитов също се смята да е заровил съкровище в Сливенският Балкан. Търсенето му още продължава и според легендите, това съкровище съдържа златни накити и пари в брой, които е трябвало да послужат за въоръжение на четата. Една от легендите гласи, че Панайот Хитов е заровил по едно гърне пълно до горе със злато в дворовете на по-бедните. Когато прекопават градината, да го намерят.
Заровените съкровища изобщо не свършват до тук! Смята се, че около Сливен има съкровища на Стоил войвода и други войводи. Сливенският и Котленският Балкан са места, на които е откривано злато под формата на складирано оръжие и златни монети. До село Устрем се смята, че са заровени много хайдушки съкровища, пари и накити, които са били събрани от Индже войвода.

Вижте също – Млечният път – няколко легенди за неговото създаване.Хайдутите са имали ритуал за опазване на златото. Обезглавявали млади мъже, слагали тялото при една част от златото, а главата при друга част от златото и ги заравяли. Това гарантирало, че хайдушко съкровище ще бъде опазено, защото главата щяла да си чака тялото, а тялото – главата. До колко всичко това е вярно, не се знае, защото самият факт, че български хайдути са взимали злато и са го заравяли е малко странен.